Ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót

Opublikowane przez Ubezpieczenia dla Geodetów w dniu

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót? Wyjaśniamy –wadia, gwarancje, polisy OC…

Wadium

W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość zamówienia.
Przy założeniu, że wykonawca nie jest zainteresowany składaniem wadium w gotówce, najkorzystniejszą z form wnoszenia wadium jest gwarancja ubezpieczeniowa. Jest ona tańsza od bankowej i nie spłyca zdolności kredytowej (co bywa istotne dla wykonawców posiłkujących się finansowaniem z kredytu). Przede wszystkim jednak, szczególnie w przypadku wykonawstw niekapitałochłonnych, jest znacznie prostsza w zakresie zabezpieczenia (wobec ubezpieczyciela). Zazwyczaj wystarcza weksel własny in blanco.

Polisa OC

Podstawową funkcją ubezpieczenia OC zawodowego jest ochrona interesów osób poszkodowanych przez specjalistów wykonujących określone profesje. Ubezpieczenie to pośrednio jednak chroni również tych specjalistów. Bowiem, albo mamy polisę OC zawodowej i płaci ubezpieczyciel (gwarant), albo … płacimy z własnej kieszeni.
Wykonawcy budowlani pracujący jednocześnie na placu budowy generują ryzyko wobec osób trzecich, którymi mogą być między innymi przechodnie, właściciele budynków sąsiadujących z placem budowy, właściciele infrastruktury podziemnej narażonej na uszkodzenia czy w końcu oni sami wobec siebie wzajemnie. Nie mniej istotna jest również odpowiedzialność wobec inwestora (kontraktowa), związana z właściwym wykonaniem zlecenia.
W przypadku wykonywania prac geodezyjnych ciężar ryzyka przesuwa się w kierunku odpowiedzialności zawodowej geodety (profesjonalisty). Podobnie jak u architektów i inżynierów budownictwa (tu obowiązkowe OC zawodowe), również w przypadku geodetów zdarzają się skuteczne roszczenia o naprawienie szkody.

Warto posiadać ubezpieczenie w przetargach

Reasumując, warto jest posiadać polisę ubezpieczenia OC zawodowego niezależnie od tego, czy zamawiający jej wymaga, czy nie.

Naprawdę dobrą ofertę ubezpieczenia OC geodety znajdziesz TUTAJ
O wadium zapytaj brokera.