ubezpieczenie geodety funkcjonariusza

Odpowiedzialność geodety – funkcjonariusza publicznego

Czyli jak praktyka odbiega od zdrowego rozsądku? Co mówi Ustawodawca? Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych ( to również odpowiedzialność geodety ) za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173) obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia.Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej Więcej…