ubezpieczenie przetarg na wykonanie robót

Ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót? Wyjaśniamy –wadia, gwarancje, polisy OC… Wadium W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość Więcej…

ubezpieczenie geodety funkcjonariusza

Odpowiedzialność geodety – funkcjonariusza publicznego

Czyli jak praktyka odbiega od zdrowego rozsądku? Co mówi Ustawodawca? Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych ( to również odpowiedzialność geodety ) za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173) obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia.Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej Więcej…

ubezpieczenie geodety w spółka cywilna

Ubezpieczenie OC w spółce cywilnej

Czyli dlaczego spółka cywilna nie może być ubezpieczonym? Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie stanowi też jednostki organizacyjnej, posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki Więcej…

regres w ubezpieczeniu oc geodety

Regres w ubezpieczeniach OC zawodowej

Przypadki, w których zakład ubezpieczeń może regresować wypłacone odszkodowanie. W polskim systemie prawnym (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) zakład ubezpieczeń ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną Twoim rażącym niedbalstwem. Możesz jednak zadbać o swój interes. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym portalu Więcej…