ubezpieczenie przetarg na wykonanie robót

Ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót? Wyjaśniamy –wadia, gwarancje, polisy OC… Wadium W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość Więcej…