polisa oc geodety

Polisa OC geodety

Jakie działania podjąć, aby polisa OC geodety była optymalnie dostosowana do jego zawodu? Na co powinien zwrócić uwagę geodeta, wybierając polisę OC? Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Dokonując wyboru ubezpieczenia koniecznie trzeba przeanalizować katalogi wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli. Wiele z nich będzie nieistotnych dla geodetów, co wynika z uniwersalnego charakteru tych ubezpieczeń. Jednak Więcej…

ubezpieczenie przetarg na wykonanie robót

Ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót? Wyjaśniamy –wadia, gwarancje, polisy OC… Wadium W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość Więcej…

ubezpieczenie geodety w spółka cywilna

Ubezpieczenie OC w spółce cywilnej

Czyli dlaczego spółka cywilna nie może być ubezpieczonym? Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie stanowi też jednostki organizacyjnej, posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki Więcej…