polisa oc geodety

Polisa OC geodety

Jakie działania podjąć, aby polisa OC geodety była optymalnie dostosowana do jego zawodu? Na co powinien zwrócić uwagę geodeta, wybierając polisę OC? Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Dokonując wyboru ubezpieczenia koniecznie trzeba przeanalizować katalogi wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli. Wiele z nich będzie nieistotnych dla geodetów, co wynika z uniwersalnego charakteru tych ubezpieczeń. Jednak Więcej…

regres w ubezpieczeniu oc geodety

Regres w ubezpieczeniach OC zawodowej

Przypadki, w których zakład ubezpieczeń może regresować wypłacone odszkodowanie. W polskim systemie prawnym (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) zakład ubezpieczeń ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną Twoim rażącym niedbalstwem. Możesz jednak zadbać o swój interes. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym portalu Więcej…