Saga

Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers jest jedną z najstarszych polskich firm brokerskich.
Przeczuwając rodzące się potrzeby rynku, dotyczące nowego zawodu – brokera ubezpieczeniowego, w 1990 roku prof. dr hab. Tadeusz Sangowski († 2005) i dr Andrzej Gawroński – specjaliści o długoletnim doświadczeniu w obszarze nauki i praktyki ubezpieczeniowej założyli Pierwszy Polski Dom Brokerski SAGA Brokers.
Ponieważ początkowe lata działalności SAGA Brokers przypadły na okres pierwotnego rozwoju polskiego rynku brokerskiego, to właśnie założyciele SAGA Brokers współtworzyli zasady funkcjonowania zawodu brokera. Niezaprzeczalnie fundamentalnym wkładem w kształtowanie tego rynku było wydanie przez SAGA Printing „Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego)”. Pozycja ta do dnia dzisiejszego jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla adeptów zawodu brokerskiego.
W roku 1995 założyciele działając wraz z zespołem stworzyli całość materiałów teoretycznych, będących bazą do uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie profesji brokera ubezpieczeniowego (w oparciu o państwowy egzamin obowiązkowy). SAGA Brokers ma zatem prawo uważać się za współtwórcę podstaw i zasad funkcjonowania zawodu brokerskiego w Polsce.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz