Rejestracja w serwisie

Rejestracja w naszym serwisie jest darmowa i umożliwia dostęp do ekskluzywnych materiałów edukacyjnych.

Wypełnij pola podane poniżej i uzyskaj dostęp do unikalnej wiedzy!

Administratorem Danych osobowych przekazywanych w ramach korzystania z niniejszego portalu (również po zalogowaniu) jest Pierwszy Polski Dom Brokerski Saga Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15a i będzie on przetwarzał te dane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z portalu. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z serwisu (w zakresie loginu i adresu mailowego). Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane przechowywane są przez okres utrzymywania konta w serwisie a po jego likwidacji do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z serwisu. Dane przekazywane mogą być podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora oraz organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: SAGA Brokers Sp. z o.o., ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań; mailowo: odo@sagabrokers.pl.
Zasady korzystania z plików cookies dostępne w polityce prywatności.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz