OC zawodowe – obalamy mity

Opublikowane przez Ubezpieczenia dla Geodetów w dniu

Oto kilka najczęściej pojawiających się opinii na temat OC zawodowe geodety – z naszym komentarzem.

Ubezpieczyciele to złodzieje, chętnie biorą składkę, ale wypłacać odszkodowania nie chcą…

Oczywiście, ubezpieczyciel chętnie przyjmuje składki. To nie dziwi. Ubezpieczyciel robi wszystko, żeby nie wypłacić odszkodowania. Co do zasady i to nie powinno dziwić – nie chce płacić za zdarzenia nieprzewidziane w umowie. Klient warunków ubezpieczenia zazwyczaj nie czyta, więc nie wie, co kupił. Zderzenie wyobrażenia o zakupionej polisie z rzeczywistością bywa wówczas bolesne. W przypadku ubezpieczenia oc zawodowe geodety powściągliwość ubezpieczyciela w zaspokajaniu roszczeń odszkodowawczych zyskuje jednak nieco inne znaczenie. Ubezpieczyciel nie szuka „haczyka” na ubezpieczonego, a raczej staje w jego obronie. Zakres ubezpieczenia OC geodety jest tak szeroki, że właściwie poza winą umyślną trudno jest znaleźć sytuację, w której ubezpieczony geodeta będzie zobowiązany do zapłaty, a ubezpieczyciel będzie mógł mu odmówić wypłaty z jego polisy OC. Co do zasady bowiem, zawsze gdy geodeta ponosi odpowiedzialność, ponosi ją również (akcesoryjnie) jego ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel odmawiając wypłaty odszkodowania, broni geodetę przed niesłusznymi zarzutami. Podstawą decyzji odmownej jest brak winy geodety, brak trwałej szkody w majątku poszkodowanego lub brak adekwatnego związku przyczynowego. Gdy tylko odpowiedzialność geodety zostanie udowodniona, ubezpieczyciel zapłaci.

Jeśli popełniłem błąd, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty

Oczywiście, że nie. Założeniem każdego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ochrona osób trzecich przed niewłaściwym zachowaniem ubezpieczonego sprawcy. Geodeta ubezpiecza się, ponieważ może popełnić błąd zawodowy i tym samym wyrządzić komuś szkodę. Ponosić będzie odpowiedzialność cywilną wobec poszkodowanych. Jego wina jest elementem niezbędnym do uruchomienia wypłaty odszkodowania.

Tyle lat płacę składkę, więc odszkodowanie mi się należy

Wieloletni bezszkodowy okres ubezpieczenia w żaden sposób nie uzasadnia wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy nie jest ono należne. Świadczona przez ubezpieczyciela usługa na dwojaki charakter. Poza tym, że polega na bardzo namacalnym świadczeniu w postaci wypłaty konkretnej kwoty pieniężnej, polega również (a może i przede wszystkim) na gotowości ubezpieczyciela (jego kapitału) do wypłaty odszkodowania w każdej chwili. Gromadząc odpowiednie kapitały, zwalnia nas z konieczności tworzenia własnego zabezpieczenia finansowego na czarną godzinę.

To nie moja wina, ale niech ubezpieczyciel zapłaci”

Jeśli ubezpieczonemu (geodecie) przyjdzie zmierzyć się z nazbyt nieprzyjemnym lub męczącym poszkodowanym, pojawia się u niego pokusa przekonywania ubezpieczyciela do zapłaty mimo bezpodstawności kierowanych roszczeń. Niestety tu poruszamy się w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a nie świętego spokoju. Jeśli nie ma odpowiedzialności geodety, ubezpieczenie nie zostanie uruchomione, a geodecie pozostaje wykazać się większą cierpliwością lub asertywnością.