OC geodety

„Obowiązkowe” ubezpieczenie nieobowiązkowe.

Geodeta nie figuruje na liście zawodów objętych obowiązkiem ubezpieczenia.  Nie oznacza to jednak, że nie powinien o ubezpieczeniu pomyśleć. Jeśli chce spać spokojnie i nie martwić się o bezpieczeństwo finansowe, powinien kupić polisę dobrowolną. Dlaczego? Dlatego, że najdotkliwszą konsekwencją braku ubezpieczenia, niestety dostrzeganą zbyt późno –  w myśl zasady „mądry Polak po szkodzie”,  jest konieczność pokrycia roszczenia odszkodowawczego z własnych środków. A to często przekracza możliwości finansowe sprawcy szkody.

W jakim zakresie geodeta powinien kupić ubezpieczenie? W zakresie odpowiedzialności, jaką ponosi w swojej pracy zawodowej. Pierwszym i chyba najistotniejszym krokiem w całym procesie zakupu ubezpieczenia jest uświadomienie sobie zakresu ponoszonej odpowiedzialności. Jeśli rozumiemy, jakie roszczenia mogą do nas wpłynąć, wiemy, co powinno znaleźć się w naszej polisie.

I tu zasadnicza uwaga. Geodeta prowadzi działalność i geodeta wykonuje zawód. Niby to samo, a jednak nie. Innego rodzaju odpowiedzialność ponosi się z tytułu prowadzenia działalności, a innego rodzaju – w związku z wykonywaniem zawodu. Jakie niesie to konsekwencje? Skoro dwie różne odpowiedzialności, to dwa ubezpieczenia. Wielu geodetów nie ma tej świadomości, w związku z czym posiada tylko jedno ubezpieczenie i nieuświadomioną dziurę w zakresie ochrony.  

Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nazywana jest często odpowiedzialnością ogólną. To odpowiedzialność, którą ponosimy niezależnie od tego, w jakiej branży działamy i jaki zawód wykonujemy. Jako przedsiębiorca możemy komuś wyrządzić szkodę – albo w związku z prowadzeniem działalności, albo w związku z posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności. O ubezpieczeniu tej odpowiedzialności wielu geodetów zapomina, choć jest istotna – zwłaszcza w zakresie klauzul rozszerzających podstawowy zakres ochrony. Ale o tym za chwilę.

Odpowiedzialność zawodowa to z kolei odpowiedzialność za tzw. błąd w sztuce, czyli błąd popełniony przy wykonywaniu czynności geodezyjno-kartograficznych przez osoby z uprawnieniami zawodowymi. Konsekwencje finansowe tych błędów mogą być niezwykle dotkliwe, stąd ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej powinno być absolutnym must have każdej firmy geodezyjnej.

Małgorzata Szulczewska
Członek Zarządu Saga Brokers Sp. z o.o.

sprawdź wyjątkową ofertę dla geodetów klikając:

0 Komentarzy

Dodaj komentarz