OC firmy

OC związane z działalnością i posiadanym mieniem

Praktyka ubezpieczeniowa łączy obecnie dwa rodzaje odpowiedzialności:

  • z popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę w Twoim lokalu w wyniku poślizgnięcia się na mokrej posadzce lub
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. usługa wykonywana przez Twoją firmę wywołała szkodę klientowi.

Praktyczne potrzeby przedsiębiorcy mogą być obszerniejsze i zakres ich może dotyczyć np. szkód, jakich doznał pracownik z winy pracodawcy (OC pracodawcy), szkód spowodowanych wprowadzonym na rynek wadliwym produktem (OC za produkt) czy wyrządzone w środowisku przez jego skażenie lub zanieczyszczenie, itd. Zakres pojemności ochrony wynikającej z posiadania polisy OC ogólnej można regulować odpowiednio do zdefiniowanych potrzeb poprzez klauzule dodatkowe. Dobranie odpowiednich do potrzeb klauzul stanowi o elastyczności tego ubezpieczenia.

OC przedsiębiorstwa (zwanego również potocznie OC ogólną) nie należy mylić z OC w związku z wykonywaniem zawodu (OC zawodowe).

0 Komentarzy

Dodaj komentarz