O portalu

sagabrokers ubezpieczenie geodety Portal autoryzowany jest przez specjalistów Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers Sp. z o.o. – brokera ubezpieczeniowego specjalizującego się w ubezpieczeniach zawodowych od blisko 25 lat.

Dlaczego?
Z początkiem 2015 roku, Saga Brokers nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskim Polskich.

Dla kogo?
Portal dedykowany jest geodetom prowadzącym własne firmy, czy podejmującym decyzje jako funkcjonariusze publiczni. W swoich codziennych działaniach są przecież narażeni na ryzyko wyrządzenia szkody.

W jakim celu?
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Podpowiadamy, jak uniknąć niektórych błędów i, jak dzięki dobremu ubezpieczeniu zadośćuczynić zasadnym roszczeniom, a przed niezasadnymi się obronić.

Uczymy ubezpieczeń, wyjaśniamy ich zawiłości, aby umożliwić świadomy i racjonalny wybór produktów ubezpieczeniowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że źle dobrane ubezpieczenie lub błędne przekonanie o zakresie posiadanej ochrony jest źródłem wielu frustracji i utwierdzania się, w mimo wszystko błędnym przekonaniu, że nie warto się ubezpieczać.

W myśl zasady „lepiej zapobiegać …”, będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami w zakresie obserwowanych zmian postaw roszczeniowych, rosnącej kreatywności poszkodowanych, zmian w orzecznictwie. Jesteśmy przekonani, że upowszechnienie tej wiedzy w środowisku przyczyni się do wyeliminowania części błędów w sztuce, a przez to zapobiegnie wzrostowi szkodowości i towarzyszącemu mu wzrostowi składek ubezpieczeniowych.

Tym, którym przyjdzie zmierzyć się z roszczeniem odszkodowawczym, podpowiadamy, jak bezboleśnie przejść przez procedury likwidacyjne ubezpieczycieli. Wiemy z doświadczenia, że pytania mnożą się wówczas bez końca.

Wierzymy, że dla każdego profesjonalisty jest to wiedza nie do przecenienia.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz