polisa oc geodety

Polisa OC geodety

Jakie działania podjąć, aby polisa OC geodety była optymalnie dostosowana do jego zawodu? Na co powinien zwrócić uwagę geodeta, wybierając polisę OC? Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Dokonując wyboru ubezpieczenia koniecznie trzeba przeanalizować katalogi wyłączeń poszczególnych ubezpieczycieli. Wiele z nich będzie nieistotnych dla geodetów, co wynika z uniwersalnego charakteru tych ubezpieczeń. Jednak Więcej…

oc zawodowe gedoety

OC zawodowe – obalamy mity

Oto kilka najczęściej pojawiających się opinii na temat OC zawodowe geodety – z naszym komentarzem. „Ubezpieczyciele to złodzieje, chętnie biorą składkę, ale wypłacać odszkodowania nie chcą…” Oczywiście, ubezpieczyciel chętnie przyjmuje składki. To nie dziwi. Ubezpieczyciel robi wszystko, żeby nie wypłacić odszkodowania. Co do zasady i to nie powinno dziwić – Więcej…

ubezpieczenie przetarg na wykonanie robót

Ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie w przetargach na wykonanie robót? Wyjaśniamy –wadia, gwarancje, polisy OC… Wadium W odróżnieniu od zamówień na wykonanie robót budowlanych lub montażowych, w zamówieniach na roboty geodezyjne i kartograficzne nieczęsto spotyka się wymóg wniesienia wadium. W przeważającej części przetargów jest to zrozumiałe z uwagi na przewidywaną wartość Więcej…

ubezpieczenie geodety funkcjonariusza

Odpowiedzialność geodety – funkcjonariusza publicznego

Czyli jak praktyka odbiega od zdrowego rozsądku? Co mówi Ustawodawca? Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych ( to również odpowiedzialność geodety ) za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173) obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia.Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej Więcej…

ubezpieczenie geodety w spółka cywilna

Ubezpieczenie OC w spółce cywilnej

Czyli dlaczego spółka cywilna nie może być ubezpieczonym? Wyjątkowość spółki cywilnej W obecnym stanie prawnym spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Nie stanowi też jednostki organizacyjnej, posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe. Spółka taka nie stanowi zatem podmiotu prawa. W obrocie prawnym występują natomiast jej wspólnicy. Działając w ramach spółki Więcej…

regres w ubezpieczeniu oc geodety

Regres w ubezpieczeniach OC zawodowej

Przypadki, w których zakład ubezpieczeń może regresować wypłacone odszkodowanie. W polskim systemie prawnym (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych) zakład ubezpieczeń ma prawo wystąpić do Ciebie z regresem, jeśli wypłacił odszkodowanie za szkodę spowodowaną Twoim rażącym niedbalstwem. Możesz jednak zadbać o swój interes. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym portalu Więcej…